Спортски демонстратор – II ниво

Стрељаштво

Општи предмети

Основе теорије и методике спортског тренинга

Основе спортске статистике и информатике

Основе организације спорта и законске уређености спорта у републици србији

Прва помоћ

Стручни предмети

Анализа спортске активности - Стрељаштво

Методика тренинга спортске гране - Стрељаштво

Спортско педагошка пракса - Стрељаштво

Проф. др Љубиша Лилић

ljubisa.lilic@pr.ac.rs

Наставни план