Организација рекреације у спорту

Спортска рекреација

Општи предмети

Основе теорије и методике спортског тренинга

Основе спортске статистике и информатике

Основе организације спорта и законске уређености спорта у републици србији

Прва помоћ

Стручни предмети

Анализа спортско рекреативне активности

Методика подучавања спортско рекреативне гране

Спортско педагошка пракса – спортска рекреација

Спортско рекреативна курсна настава