Основне академске студије физичког васпитања и спорта

Спорт особа са инвалидитетом

Шифра предмета
O2I5
ЕСПБ
4
Семестар
Четврти
Професор
проф. др Слађан Каралеић
Статус предмета
Изборни
Број часова (П+В)
2+1

Циљ

Едукација студената о специфичности локомоторног апарата особа са посебним потребама, као и њихово разумевање сложености и специфичности у раду са особама са инвалидитетом.

Исход

Студенти стечена знања могу употребити за планирање, организовање и спровођење спортских активности за особе са посебним потребама (инвалидитетом).