Основне академске студије физичког васпитања и спорта

Објекти и реквизити

Наставни план

Семинарски радови

Испит

Шифра предмета
О4I3
ЕСПБ
6
Семестар
Осми
Професор
проф. др Бранимир Мекић
Статус предмета
Изборни
Број часова (П+В)
4+3

Циљ

Упознавање студената са стандардима и наменама спортских објеката.

Исход

Након полагања испита студенти ће бити оспособљени да научна и практична сазнања из предмета ”Објекти и реквизити” пренесу у педагошком и едукативном процесу пренесу на децу, омладину и одрасле.