Основне академске студије физичког васпитања и спорта

Кошарка

Наставни план

Семинарски радови

Колоквијуми

Испит

Шифра предмета
O403
ЕСПБ
6
Семестар
Седми
Професор
проф. др Драгана Алексић
Статус предмета
Обавезан
Број часова (П+В)
3+2

Циљ

Циљ предмета је да се студенти оспособе за организацију и реализацију наставних садржаја кошарке у основним и средњим школама, у оквиру редовних и ванчасoвних наставних активности (кошаркашка секција и такмичења), као и у различитим рекреативним програмима и програмима почетника.

Исход

Теорија и методика кошарке, као интегрални део физичког васпитања и спорта, у својој суштини представља комплекс базичних и специфичних тематских садржаја из простора савремене теорије и методике технике и тактике игре, правила такмичења, као и технологије тренинга ученика основних и средњих школа. Осим поменутих садржаја предмет покрива базичне информације из простора: историје кошарке, селекције, једначине спецификације фактора од којих зависи успех у кошарци, планирања и програмирања тренинга у годишњем и вишегодишњем циклусу рада. Након положеног испита студенти ће се оспособити за за практичну примену стечених знања у васпитно образовним и спортским организацијама.