Тренер у спорту

Џудо

Општи предмети

Основе теорије и методике спортског тренинга

Основе спортске статистике и информатике

Основе организације спорта и законске уређености спорта у републици србији

Прва помоћ

Стручни предмети

Анализа спортске активности - Џудо

Методика тренинга спортске гране - Џудо

Спортско педагошка пракса - Џудо

Проф. др Драган Тоскић

dragan.toskic@pr.ac.rs

Наставни план

Тренажна пракса - Џудо

Проф. др Драган Тоскић

dragan.toskic@pr.ac.rs

Наставни план