Основне академске студије физичког васпитања и спорта

Фудбал

Наставни план

Семинарски радови

Испит

Шифра предмета
21.O306
ЕСПБ
6
Семестар
Шести
Професор
проф. др Љубиша Лилић
Статус предмета
Обавезан
Број часова (П+В)
2+3

Циљ

Стицање основних теоријских и практичних знања о фудбалу као колективној спортској игри, да се студенти оспособе за организацију и реализацију наставних садржаја фудбала у основним и средњим школама, у оквиру редовних и ванчасовних наставних активности (фудбалска секција и такмичења), као и у различитим рекреативним и базичним фудбалским програмима. Стицање основних знања о примени аналитике у фудбалу и презентовању резултата.

Исход

Након положеног испита студенти су оспособљени да владају теоријским и методичким знањем о фудбалу, способни да демонстрирају елементарне фудбалске вештине и тактичке елементе; оспособљени су да самостално примењују фудбал као средство у настави физичког васпитања у основним и средњим школама; спроводе часове фудбала у ванчасовним активностима – тренинге и такмичења у оквиру фудбалске секције, као и да организују рекреативне активности користећи фудбал као средство; да самостално анализирају и прате техничке и тактичке елементе током фудбалске утакмице и на основу њих доносе закључке; да буду део стручног штаба фудбалског тима као аналитичари (скаути), помоћни или кондициони тренери.