Мастер академске студије, физичког васпитања и спорта 2021

Универзитетски спорт

Наставни план

План

Семинарски радови

Теме за семинарске радове

Испит

Испитна питања

Шифра предмета
21.DI103
ЕСПБ
5
Семестар
Први
Професор
проф. др Љубиша Лилић
Статус предмета
Изборни
Број часова (П+В)
2+2

Циљ

Основни циљ ове наставе, јесте усвајање и примена нових знања и умења из овог подручја као саставног дела спортске делатности, као и развијање свести о потреби и значају универзитетског спорта. Да се кроз предавања и консултације студенти упознају са историјским контекстом универзитетског спорта у Србији, са основама универзитетског спорта, са универзитетским такмичењима, спортским камповима, као и са физичким васпитањем, спортом и такмичењима код студентске популације.

Исход

Стеченим знањем овим предметом студенти су подигли ниво опште културе и професионалне едукације, боље размевање и успешно савладавање осталих програмских испита на Мастер студијама, развијање ставова и навика о бављењу универзитетским спортом, као и примена знања у пракси.