Основне академске студије физичког васпитања и спорта

Рукомет

Наставни план

Припрема часа

Испит

Web страница

Online предавањa

Упутство

Шифра предмета
21.O205
ЕСПБ
6
Семестар
Трећи
Професор
доц. др Игор Илић
Статус предмета
Обавезан
Број часова (П+В)
2+3

Циљ

Упознавање са дефиницијом рукомета као спортске игаре кроз различите друштвене периоде, његовом систематизацијом и указивањем на положај рукомета у породици спортских игара. Стицање основних теоријско-методолошких знања о рукомету, са аспекта оспособљавања за обуку и извођење основних елемената технике и тактике у оквиру наставних планова васпитно-образовних установа и спортских клубова. Стицање оспособљености за анализу такмичарске активности у рукомету и методолошке оспособљености за обуку и усавршавање техничко-тактичких елемената.

Исход

Оспособљеност студента да разуме и влада теоријско-методолошким знањем и вештинама рукомета, нарочито деловима који се односе на методику обучавања и усавршавања. Оспособљеност студената да примене дидактичке принципе у процесима планирања и реализације наставних, тренажних и такмичарских активности у рукомету, са различитим узрасним категоријама. Оспособљеност студената у апликацији рукомета у програмима физичког васпитања, рекреације и спортским клубовима различитог такмичарског нивоа.