Мастер академске студије, физичког васпитања и спорта 2021

Примењена биомеханика

Шифра предмета
21.DI107
ЕСПБ
5
Семестар
Други
Професор
проф. др Верољуб Станковић
Статус предмета
Изборни
Број часова (П+В)
2+2

Циљ

Основни циљ предмета је да студентима пружи основне научне информације и знања из истраживања у антропомоторици, како би се максимално оспособили за извођење наставе физичког васпитања и добили неопходне информације из примењене науке.

Исход

Студенти су оспособљени да примењујунајновија научна сазнања уразвоју основних моторичких способности човека.