Мастер академске студије, физичког васпитања и спорта 2021

Методика контроле тренинга

Наставни план

Семинарски радови

Испит

Шифра предмета
21.DI102
ЕСПБ
5
Семестар
Први
Професор
Проф. др Зоран Савић
Статус предмета
Изборни
Број часова (П+В)
1+1

Циљ

Основни циљ предмета је да се студентима пруже научне информације, знања и умења из контроле тренинга како би се максимално оспособили за праћење сасвремених достигнућа у овој области.

Исход

Студетнти ће на крају ослушаног курса бити оспособљени за практичну примену знања из контроле и управљања тренажним процесом.