Мастер академске студије, физичког васпитања и спорта 2021

Истраживања у физичком васпитању и спорту

Наставни план

Семинарски радови

Испит

Шифра предмета
21.DI109
ЕСПБ
5
Семестар
Други
Професор
проф. др Верољуб Станковић, проф. др Слађан Каралеић, проф. др Топлица Стојановић
Статус предмета
Изборни
Број часова (П+В)
2+2

Циљ

Основни циљ предмета је да студентима пружи основне научне информације и знања из истраживања у физичком васпитању и спорту, како би се максимално оспособили за извођење наставе физичког васпитања и добили неопходне информације из примењене науке.

Исход

Студенти су оспособљени да примењују најновија научна сазнања у развоју основних моторичких способности човека, које су кључне у научној области физичког васпитања и спорта.